Sweets 2


Các bước để download

1. Click chọn Part cần download
2. Xác nhận không phải là robot
3. Chờ web load 5s
4. Bấm chọn getlink
5. Save chart

Sweets 2   Part 1   |   Part 2   |   Part 3   |   Part 4