Khẩu trang “kiss me, brown” – “Kiss me, brown” face mask

KHẨU TRANG “KISS ME, BROWN”

”KISS ME, BROWN” FACE MASK

CROCHET PATTERN  BAO HA GIA

WWW.CROCHET4LOVE.COM

* Bản hướng dẫn móc len chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn không được bán hoặc phân phối bản hướng dẫn này. Nếu bạn muốn chia sẻ bản hướng dẫn này vui lòng link đến trang này, bạn không nên đăng lại trên trang của bạn. Cám ơn sự hợp tác của bạn. / This pattern is for personal use only. You do not sell or distribute this pattern. If you wish to share this pattern, you may link to this pattern, but please do not repost it on your site. Thank you for your cooperation *

NGUYÊN VẬT LIỆU / MATERIALS:

 • Len 100% cotton 2mm (màu nâu) – kim móc 2.5mm / Len milk búp bê 1.5mm (màu trắng, màu đỏ) – kim móc 2.3mm / Gòn bi loại 1 / mũi 11mm*19mm / kim khâu len / 2 dây buộc tóc.
 • 2mm yarn cotton 100% (brown color) – 2.5mm crochet hook / 1.5mm yarn milk cotton – 2.3mm crochet hook / nose 11mm*19mm / Yarn needle / 2 hair band.

kích thước hoàn thành / finished size:

D*R 20cm*13cm (8in*5in). / 20cm*13cm (8in*5in).

KÝ HIỆU VIẾT TẮT / CROCHET PATTERN ABBREVIATIONS:

Ch

Mũi bính

Chain

X

Mũi đơn

Single crochet (sc)

T

Mũi nữa kép

Haft double crochet (HDC)

F

Mũi kép

Double crochet (DC)

Y

Tăng 2 mũi kép

2 dc in next sts

AY

Giảm mũi kép

dc 2 stitches together

Z

Mũi kép đôi

Triple crochet (TC)

Z+Z

Tăng 2 mũi kép đôi

2 tc in next sts

Z+Z+Z

Tăng 3 mũi kép đôi

3 tc in next sts

Sts

Mũi móc

Stitches

Sl st

Mũi trượt

The slip Stitch

MR

Vòng tròn ma thuật

Magic ring

R

Hàng

Round

F.O

Cắt len

Fasten off

KHẨU TRANG / FACE MARK

Sử dụng len màu nâu. / Using brown yarn.

 • R1: 13ch, xoay / turn.
 • R2: Bắt đầu móc từ mũi bính thứ 4 tính từ kim móc / Starting from the 4th chain from hook, Y, 8F, Y, xoay / turn. (12 sts)
 • R3: 3ch, Y, 10F, Y, xoay / turn. (14 sts)
 • R4: 3ch, Y, 12F, Y, xoay / turn. (16 sts)
 • R5: 3ch, Y, 14F, Y, xoay / turn. (18 sts)
 • R6: 3ch, Y, 16F, Y, xoay / turn. (20 sts)
 • R7: 3ch, 20F, xoay / turn. (20 sts)
 • R8: 3ch, Y, 18F, Y, xoay / turn. (22 sts)
 • R9-R10: 3ch, 22F, xoay / turn. (22 sts)
 • R11: 3ch, AY, 18F, AY, xoay / turn. (20 sts)
 • R12: 3ch, 20F, xoay / turn. (20 sts)
 • R13: 3ch, AY, 16F, AY, xoay / turn. (18 sts)
 • R14: 3ch, AY, 14F, AY, xoay / turn. (16 sts)
 • R15: 3ch, AY, 12F, AY, xoay / turn. (14 sts)
 • R16: 3ch, AY, 10F, AY, xoay / turn. (12 sts)
 • R17: 3ch, AY, 8F, AY, xoay / turn. (10 sts)
 • R18: 1ch, đặt khẩu trang ở bên trên dây buộc tóc, giữ cả 2 và móc viền cho khẩu trang. / place the mask on top the hair band, holding and working through both of them, sc along side of mask.

MŨI GẤU / BEAR NOSE

Sử dụng len màu trắng. / using white yarn.

Móc mũi trượt chốt ở mỗi hàng. / sl st join each round.

 • R1: MR 12F. (12 sts)
 • R2: 3ch, 12Y. (24 sts)
 • R3: 3ch, (F,Y)*12. (36 sts)
 • R4: 3ch, (2F,Y)*12. (48 sts)

Cắt len, chừa dây để may. / F.O and leave long tail to sewn.

NỤ HÔN / THE KISS * 3

Sử dụng len màu đỏ. / using red yarn

 • R1: 16 ch.
 • R2: Bắt đầu móc từ mũi bính thứ 3 / Starting from the 3nd ch from hook, X, T, F, Z+Z, F, T, X, T, F, Z+Z, F, T, X, sl st, móc tiếp mặt đối diện / up to the other side, sk, X, 2T, 2F, Z, Z+Z+Z, Z, 2F, 2T, X, sl st.

Cắt len, chừa dây để may. / F.O and leave long tail to sewn.

(photo by Pinterest)

Chúc mừng nhé, bạn có thể dẫn em gấu dễ thương đi chơi rồi đấy! / Congratulation! Your cute bear is ready to go out!

———————————————–

Website : crochet4love.com

FB Page : facebook.com/C4L.BuBu

Instagram : crochet4love.c4l

———————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!